V dnešnej dobe je základným predpokladom na získanie dobrej práce znalosť cudzích jazykov. Bez angličtiny sa pritom už prakticky nepohneme. Čím viac jazykov dieťa ovláda, tým viac dverí sa mu otvára do sveta. A rodičia by s jazykovým vzdelávaním dieťaťa mali začať už v jeho útlom veku. Angličtina je ako prvý cudzí jazyk ideálna.

Ak aj vám záleží na jazykovom vzdelávaní vášho dieťaťa od malička, máte niekoľko možností. Samozrejme, najväčšiu výhodu majú deti bilingválnych rodičov. Ak jeden z nich hovorí po anglicky, dieťa s jazykom vyrastá a učí sa ho intuitívne. Nie každý z nás však má takúto možnosť. Každopádne, naučiť sa anglicky v útlom veku môžu aj deti rodičov, ktorí to sami nevedia. Najlepším obdobím na výučbu je práve predškolský vek.

Dnes sú možnosti veľké. Už od pol roka môžete dieťaťu napríklad púšťať rozprávky či uspávanky v angličtine, no to nestačí. Na to, aby sa skutočne naučilo používať cudzí jazyk a zautomatizovalo si ho, je potrebná profesionálna výuka.

Možno si teraz poviete: „Načo, veď ho naučia po anglicky v prvom ročníku na základnej škole.“ Áno, no je to už pomerne neskoro a bola by škoda zmeškať tie roky, kedy sa dieťa učí jazyk podvedome. Podľa odborníkov je práve vo veku 4 až 7 rokov najlepšie obdobie na intuitívnu výučbu, kedy dieťa doslova nasáva nielen slovnú zásobu, gramatiku, ale aj výslovnosť. Do školy už môže prísť s výbornou angličtinou.

Ak ste však toto obdobie na výuku jazykov u svojho dieťaťa predsa nestihli, možnosťou je doplniť mu povinnú výučbu na škole aj o kurz angličtiny pre deti.

Prečo angličtina na školách nestačí

V školskom prostredí sa deťom často nedostáva toľko pozornosti a individuálneho prístupu, ako by potrebovali pre dosiahnutie naozaj dobrej jazykovej úrovne. Aj ten najprofesionálnejší lektor totiž má na starosti skupinu dvadsiatich a viacerých detí, čo znižuje možnosť venovať sa každému dostatočne dlho. Hodiny na školách sú prakticky zamerané len na slovnú zásobu, gramatiku a pravopis, kým konverzácia chýba. To, že sa vaše dieťa po prvý raz stretlo s angličtinou až na základnej škole, nie je žiaden problém. Zíde sa mu však aj kurz angličtiny v profesionálnej jazykovej škole.

V Bratislave môžete dieťa prihlásiť napríklad do jazykovej školy Volis Academy, ktorá sa jazykovému vzdelávaniu venuje už 15 rokov a poskytuje kurzy pre deti aj dospelých. Výhodou je, že na kurzoch sú malé skupiny detí, ale na výber máte aj individuálne kurzy, kde sa lektor venuje vášmu dieťaťu naplno. Zamerané sú najmä na konverzáciu so zahraničnými aj slovenskými lektormi.

Callanova metóda naučí dieťa premýšľať po anglicky

Bratislavská jazyková škola Volis Academy bola prvou, ktorá začala učiť svojich študentov takzvanou Callanovou metódou. Pri nej lektor vedie konverzáciu plynule, bez prekladania a spomaľovania, a tak nabáda dieťa k premýšľaniu priamo v angličtine. Dieťa odpovedá bez toho, aby si v duchu prekladalo do slovenčiny. A pozor, tieto kurzy nemusia absolvovať len deti z Bratislavy. Škola ich totiž ponúka aj online cez Skype, Teams alebo Zoom.

Kurzy sú dostupné pre deti rôzneho veku, aj pre stredoškolákov vo forme doučovania. Premýšľate nad vhodným darčekom pre svoje dieťa na Vianoce? Darčekové poukazy na kurzy angličtiny vo Volis Academy sú pre každého. Môžete ich dať aj celej rodine a vzájomne sa tak podporiť v plnení predsavzatia na budúci rok - naučiť sa lepšie po anglicky.

Pamätajte na to, že jazykové vzdelanie je najlepší darček, ktorý vášmu dieťaťu, ale ani vám, už nik nevezme.

(A/PR)