dsc_0012Ak budete mať niekedy cestu okolo Topoľčianok a budete mať čas, určite sa zastavte v jedinečnej zubrej zvernici, v ktorej chovajú chránené Zubre, ktoré začiatkom 20. storočia takmer zmizli z povrchu zeme.

Zubria zvernica v Topoľčiankach bola založená v roku 1958. Jej poslaním bolo prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím, pretože v čase jej vzniku žilo na celom svete iba 150 jedincov tohto druhu. Zubria zvernica má výmeru 140 ha, z toho vlastné chovateľské jadro má výmeru 27 ha, zostávajúcu časť zvernice zaberá ochranné pásmo. Chovná časť zubrej zvernice je rozdelená na štyri oddelenia. Zubry žijú striedavo vo všetkých štyroch častiach.

Zubrom sa vo zvernici darilo, takže už o niekoľko rokov od vzniku zvernice bolo odchovaných viac ako 120 jedincov. Nadpočetné jedince boli dodávané do zoologických záhrad, rôznych parkov a súkromných chovov. V roku 1964 bol celý objekt pre chov zubrov vyhlásený za chránenú študijnú plochu. Zubriu zvernicu od jej založenia až doteraz obhospodaruje Lesný závod Topoľčianky.

dsc_0017Zubria zvernica sa nachádza v obci Lovce, kde vás jednoducho navedú smerové tabule. Prídete na parkovisko, kde odparkujete a za veľkou bránou vedie asfaltová cestička, po asi 10 minútach prídete ku zvernici. Nachádza sa tam budova, kde je pokladňa, občerstvenie, iné hospodárske budovy a po ľavej strane sa rozprestiera velikánska ohrada, kde budete môcť vidieť tieto krásne majestátne zvieratá. Pri platení symbolického vstupného dostanete aj brožúrku, kde si môžete prečítať všetko o týchto zvieratách, ako vznikla táto zvernica, o histórii chovu a rozmnožovaní a zväčšovaní stáda.