Miroslav Demák
KEBY UŽ TÁ KUKLA PUKLA

Ocko, pozri:
kde bol potok,
tam je iba ľad!
Schoval sa nám?
Ušiel niekam?
Vedel by som rád.

Ľad je ako taká kukla,
tvrdá, studená.
Počas zimy
v nej je bystrá
voda schúlená.

Tam už tichá
iba čaká.
Čaká do jari,
kým sa z kukly
nerozbehne
potok bujarý.

František Rojček
Vtáčia Hostina

V záhrade sa začína
zimná vtáčia hostina.

Do krmítka deti dali
čo po dvore pozhŕňali.

Na jar vtáčky do kríčku
dajú deťom pesničku.

Ľubica Kepštová
Tajomstvo

Čo šepkajú chladné rána
spiacim vtákom na fontánach?
Možno básne…
V štíhlej veži
z rozhojdaných zvonov sneží.
Anjeli si perú blúzky,
vešajú ich na halúzky.
Je ich desať, potom sto,
priniesli nám tajomstvo.

Čižmička
Ahoj! Ahoj! Mikuláš!
Hračky, čokoládu máš?
Orech, cukrík maličkí?
Jabĺčka aj hruštičky?
Máme čižmy čistučké.
Iný hľadá v papučke:
Karamelky, čo má rád.
už sa na ne bude smiať.
Ledva zídu z postelí,
osmelia sa nesmelí,
rozihrajú veselí.
Á, darčeky pre všetkých!
Zmenia dážď, sneh na prepych.
Šťastie vhuplo do duší.
Nikto ho dnes neruší.