Jar je tu a s jej príchodom súvisí aj postupné prebúdzanie sa prírody. Kvitnú stromy, okolo ktorých bzučia včielky a poletujú vtáčiky.  Aby ste si spríjemnili dni, prinášame vám na našich stránkach jarné pesničky o slniečku aj daždi, ale aj básničky o vtáčikoch, ktorými sa môžete potešiť v nasledujúcich riadkoch.

Lastovička

Odíde a zasa príde.
Bez, murára, bez tesára
postaví si dom, pobýva si v ňom
a po čase, hybaj zase, nechá pustý ho.

Sojka


Čo to šrieka, čo to letí?
To sa sojka zľakla detí.
Každému hneď vyklebetí,
že je v lete kŕdeľ detí.

Kukučka

Cesta vedie popri buku.
Zrazu počuť: -Kukuk-kuku”
Čo to bolo? Kukučka.
-Kukuk, deti, kukuku,
chrobač chytám na buku.

Vrabček


Malý vrabček hudobníček
čviri, čviri, čviriká
– to je vrabčia muzika.

***

Ráno vrabec na plote
rozpráva o robote.
Už o tom vie celý les,
že sťahovať má sa dnes.

-Ja som vrabec, čim čim, čim,
hneď si hniezdo postavím.
Možno nie hneď, možno potom,
na čerešni, tam za plotom.

Na obed ho bolí nôžka,
rýchlo zmení plány troška.
Nezačnem dnes hniezdo stavať,
chvíľku budem v starom spávať.

No a večer za súmraku,
presviedča už starú straku:
-Možno o rok, dva či päť,
postavím si hniezdo hneď.

Prepelica

A tam dole pri Bystrici
hudie vrabec prepelici.
Prepelica poskakuje,
že jej vrabec muzikuje.

Húska

Krásny vták je husička,
netreba jej cestička.
Bosá v zime, v lete je,
čižmičky si nederie.

Ďateľ


Volá ďateľ na dube,
že ho celý rozďube.
Veverička – smutné líčka:
Nože, ďateľ, stoj!
Tento dub je môj!
Mám tu domček
a v ňom deti,
nech sa mi dub nerozletí!
– Ale, ale, veverička,
nemaj také smutné líčka!
Veď ja to len tak!
Či som ja zlý vták?

Straka


Rapotala straka:
“Aká som ja, aká?”
Hovorí jej stará kačka:
“Ty si známa rapotačka,
taká si ty taká,
moja milá straka.”

***

Rapká straka: Rata, rata!
Strašná strata!
Vraj jej prsteň cup do blata –
hŕba striebra, hŕba zlata.
Až do mrku rapká straka.
Taká strata! Rata-rata!
Škodu ráta, tramta-rata.

Vrana


Vranka, vranka, prileť k nám,
ja ti niečo prichystám.
Trochu hrachu, trochu krúp,
prileť vranka, dupi, dup!

***

Pri hrade je stará brána,
kráka na nej čierna vrana.
Vrana kričí krá, krá, krá,
letí k hradu čierny mrak.
Mrak sa rúti nad bránou,
je to kŕdeľ havranov.

***

Vrana kráka – kráky-krák,
z hradu letí čierny mrak.
Mrak už letí nad braňou,
je to kŕdeľ havranov.

Sova


Sova sedí, kuká z lesa,
cez deň ani nepohne sa.
V noci húka: “Kuvik v skrýši,
poďme spolu chytať myši.”
Keď sa mesiac za les schová,
očami si svieti sova,
v lese loviť začína.
A s kuvikom potom spolu
zasadnú si v húšti k stolu
– to je hostina.

***

Sova, ktorá spáva vo dne,
v noci potom číta hodne.
Vo dne sova pospí si,
v noci číta nadpisy.

Sovu poznáš podľa tváre:
má na tvári okuliare.
Keby v noci driemala,
asi by ich nemala.

/Ľubomír Feldek/

Vtáčik jarabáčik


Oženil sa vtáčik,
malý jarabáčik.
Prišla pani vrana,
na husliach zahrala.
Prišla pani srna,
priniesla mu zrna.
Prišiel jeleň pyšný,
priniesol kôš vyšní.
Prišiel pán zajačik,
s košom vajec ušiačik.
Prišla pani líška,
a s ňou malá myška.

Takto letia vtáci


¦: Takto letia vtáci, vtáci, takto sadajú.
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.
¦: Takto skáču vrabce, vrabce, žitko zobkajú.
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.
¦: Takto skáču žabky, žabky, takto kvákajú.
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.
¦: Takto plávu rybky, rybky, takto plávajú.
¦: Takto pijú vodičku, hore kukajú.

Ak máte doma malých milovníkov prírody, viac básničiek a pesničiek o zvieratkách nájdete aj tu.

Foto: Pixabay