Krista Bendová je slovenská spisovateľka, ktorá sa preslávila najmä ako autorka príbehov, rozprávok, či básní pre deti a mládež. Okrem Septembrovej pesničky je notoricky známa, napríklad, aj jej básnička Bola raz jedna trieda, ktorá sa taktiež viaže k životu malých školákov.

Septembrová pesnička

Klopi, klopi brána,
otváraj sa zrána,
idú deti ako smeti,
do školičky každé letí.
Klopi, klopi brána,
otváraj sa zrána.

Klopi, klopi brána,
otváraj sa zrána,
idú žiaci k svojej práci,
čítať, písať, nech sa páči.
Klopi, klopi brána,
otváraj sa zrána.

Krista Bendová

Neprehliadnite na webe Alinka ani ďalšie detské básničky na rôzne témy, napríklad vinšovačky o vtáčikoch či o včielkach.

Foto: Pixabay