Vinšujem vám v tomto roku
zdravia, šťastia aspoň trochu,
by ste mali v každom kroku
nádej v lepšiu budúcnosť.

Želám vám dostatok chleba,
viery, koľko bude treba,
ak sa u vás zjaví bieda,
a v duši len spokojnosť.

Mám pre vás aj také prianie:
čo prináša požehnanie,
nech k vám chodí požehnane,
nech je u vás stály hosť.

Ešte popriať by som chcela
veľa nehy, lásky veľa.
Šťastné očká deťom želám,
nech je v dome veselosť.

A nikdy nech nie ste sami,
vaši blízki nech sú s vami,
nech je láska medzi vami,
nech jej máte stále dosť.

A to hlavné ešte teda
vinšovať by bolo treba:
priazeň zeme, priazeň neba,
stálu Božiu prítomnosť.

Karolína Ghirbaková