skolackaPrváci

Peračník a taška nová,
privítaj ich, milá škola!
Navštívia ťa noví žiaci –
zo škôlkárov sú prváci.

Naučia sa čítať, písať,
aj do dvadsať napočítať.
Keď chcú niečo povedať,
ruku musia „hore“ dať.

Druháci

Druhák je už veľký žiak,
pravý školák, je to tak.
Číta, píše, recituje,
pekný výkres namaľuje.

Vie, kde medveď v zime spáva,
prečo včela medík dáva.
Že keď rozlúči sa jeseň,
zaspieva nám zima pieseň.

Tretiaci

Tretiačky a tretiaci ?
Sú to „starí“ školáci!
Učia sa vybrané slová,
vedia čo je veta holá.

Odrapocú násobilku,
spraviť projekt trvá chvíľku.
Vedia, kde Eskimák býva,
v ktorom slove ä sa skrýva.

Štvrtáci

Štvrtáci sú veľkí chlapci,
s účesmi sťa malí vrabci.
Chlapci, dievkam pokoj dajte,
cez prestávku nebehajte !

Dievčatká sú parádnice,
suknička či nohavice ?
Štvrtáčka je malá dáma,
v celej triede dobre známa.