Jana Belašičová

Vykuklo slniečko,
vykuklo z periny,
dočiahlo lúčikom
najnovšie noviny.

Pozrelo slniečko
na prvú stránku,
rýchlo sa prebralo
z tuhého spánku.

Čítalo slniečko
iba slov pár,
že sa k nám vrátila
po zime jar.