Muška malá


Poletuje muška malá,
(deti pobehujú a napodobňujú let)
rada by sa s nami hrala.
Volá na ňu Evička:
(napodobňujú volanie)
Veď si sadni trošička!
(čupnú si)

Čimčara


Čimčara, čim, čim, čim,
(poskoky znožmo s tlieskaním do rytmu)
ja si trošku poskočím.
Teraz čupím ako peň,
(čupnúť si a hlavu skloniť do dlaní)
ani prstom nepohnem.

O vrabčekovi


Čvirik, čvirik, čvirik,
(poskoky znožmo)
sadol vrabec na krík.
(čupnúť si)
Teraz sa tam pohojdáva,
(pohojdávanie sa v kolenách)
krídelkami na nás máva.
(mávanie rukami)
Zrazu frnk – brnk do lesa,
(tlieskanie)
chyťte si ma – smeje sa.
(bežanie)

Žaba


Skáče žaba po blate,
(poskoky)
kúpime jej na gate.
(tlieskanie)
Na aké, na také,
(kývanie zdvihnutými rukami)
na zelené strakaté.
(veselé zatočenie)

Kačka

Kačka pláva po jazere,
(chôdza so zapaženými rukami)
vo vode si šaty perie.
(predklon, mávanie rukami)
Rybky sem a rybky tam,
(úklony vpravo a vľavo)
ja vás všetky pochytám.
(chôdza s predpaženými rukami s potleskom)

Prišiel káčer ťapi, ťapi,
(chôdza so zapaženými rukami)
do zobáka žabku lapil.
(ruky predpažiť a tlesknúť)
A klania sa krásavec,
(úklony vpravo a vľavo)
kačku volá na tanec.
(poskoky na mieste)

O jeleňovi


Nad horami husto sneží,
(výpon, pomalý drep, rukami napodobňujeme sneženie)
po cestičke jeleň beží.
(beh s vysokými skokmi)
Vôkol biela krása je,
(úklony vpravo a vľavo)
v snehu jeho stupaje.
(beh s vysokými skokmi)

Na cestách necestách


Ideme, ideme do lesa,
(chôdza s dlhými krokmi)
zlámali sa nám kolesá.
(chôdza v podrepe s predpažovaním a zapažovaním)
Ideme, ideme ako vlak,
(poklus, predpažovať a skrčovať predpažmo)
rýchlejšie letíme ako vták.
(beh s upažením)

Jar je tu


Zuzka vyskočí z postele,
(deti stoja v kruhu za ruky – krok vpred, vzpažiť)
vraj bude dnes veselie.
(pripažiť a beh do kruhu)
Prečo? Nuž radosť z jari,
(vzpažiť a zamávať rukami)
aj nás to veľmi baví.
(chôdza vzad a roztiahnuť kruh)
Vybehneme na zelenú lúku,
(rozbehnúť sa do priestoru)
bude že to smiechu, spevu, hluku.
(tanec vo dvojici)

Bzučia včielky


Bzučia včielky v úbočí,
(chôdza s napodobňovaním letu včielky)
nik ich bzučať neučí.
(stoj spojný, ruky vbok, obraty trupom vpravo a vľavo)
Len si bzučia, stále bzučia,
(podrepy s napodobňovaním letu včielky)
letia kvietkom do náručia.
(beh v priestore s upaženými rukami, vbehnú si do náručia)

Na našich stránkach nájdete aj ďalšie básničky, riekanky, či pesničky, ktoré zábezpečia vám i vašim ratolestiam perfektný program na dlhé hodiny.

Foto: Pexels.com