ovecka.jpgBľačia ovce
Bľačia ovce zarána,
bača pečie barana.
Babke tečú slinky
na kus baraninky.

Ovčiari
Ovčiari, beťári,
po pálenke pospali.
Postrácali ovce
v susednom chotári.

kluc.pngPásla ovečky
Pásla ovečky v zelenom hájičku,
pásla ovečky v čiernom lese.
Ja na ňu dupi-dupi-dup.
Ona zas cupi-cupi-cup.
Húfom ovečky zožeňte sa všetky,
húfom ovečky zožeňte sa.

Ovečky
Ovečky sa ohrievajú,
pri kolibe salaš majú.
Kde je bača, kdeže je?
Pýtajú sa ovce dve.

Ondrejko, Ondrejko,
oželej oriešky,
bo sa ti po lúke
potratia ovečky.