Poznáte to asi všetci, vášmu malému drobčekovi musíte už asi 10-ty krát čítať jeho obľúbenú knižku “Môj macík” a vy už si pripadáte ako otrepaná gramofónová platňa, máte vyschnuté v hrdle a pocit, že to už vaše dieťa ani nevníma. Lenže akonáhle preskočíte nejakú stranu, alebo nebodaj niečo vynecháte, dieťa na vás vyčítavo pozrie. Vaše dieťa síce možno ešte nerozpráva, nevie zo seba dostať zo seba tie správne hlásky, ale buďte si istá, že vás veľmi pozorne vníma a sleduje každú zmenu vo vašom hlase. Vie, kedy stupňujete hlas, kedy rozprávate pomalšie, kedy príde nejaký preň zaujímavý výkrik!

Týmto opakovaním si vaše dieťa zdokonaľuje svoju pamäť a buduje si slovnú zásobu. Výskumy dokazujú, že tie deti, ktorým rodičia čítali knižky, spievali si s nimi pesničky, majú v škole lepšie výsledky a majú aj lepšiu pamäť a slovnú zásobu.

Dôležité je ale rozprávať dieťaťu príbehy zrozumiteľne, nezdrobneninovať zbytočne slová, aby dieťa nemalo pocit, že je to tak správne. Keď už dieťa vníma vaše rozprávky, aby ste sa uistili, že dieťa rozprávke aj rozumelo, spýtajte sa ho na konci, o čom ste čítali, skúste mu vysvetliť nejaké nezrozumiteľné slová, ktoré možno nepochopilo. Na výsledkoch vášho dieťaťa sa vám to určite vráti.