listove tajomstvoListové tajomstvo
Na jeseň zoskakujú z horiacich stromov listy.
Každý si vezme so sebou svoje tajomstvo.
Kto ho môže poznať? Kto ho môže zistiť?
Možno len zametač v parku,
keď chodníky čistí. Keď chodníky čistí.

Jeseň
Lístok lístku hovorí:
Prišla jeseň do hory.
Každý v sade prácu má,
každá ruka potrebná.
Odmena je v mise sladká,
poďte deti, volá babka.
Kúp si Janko kabát,
lebo budeš plakať.
Vietor fúka, šarkan letí,
utekajte k peci deti.

Jeseň
Obrali sme jabĺčka
i hruštičky v sade,
padá lístie zo stromov,
plno je ho všade.

Nazhŕňam ho na kopu,
do košíka dám
a najkrajšie jabĺčko
podarujem vám.

Jeseň
Je tu jeseň, prší, fúka,
zmoknutý je dom i lúka.
Len si prš, ty jeden dáždik!
Ja nezmoknem, ja mám dáždnik.

Dala mi ho dobrá mamka,
k mojim novým poltopánkam.
Dáždik je náš kamarát,
rírodu má veľmi rád.

Lístočky
Lístoček dubový,
nepadaj do vody,
vzala by ťa voda,
bola by ťa škoda,
lístoček dubový.

Lístoček z agáta,
nepadaj do blata,
vzala by ťa voda,
bola by ťa škoda,
lístoček z agáta.

Lístoček z javora,
nepadaj do dvora,
vzala by ťa voda,
bola by ťa škoda,
lístoček z javora.

Jesenné hmly
Miroslav Florian
Jesenné hmly a čľapkanice,
havrany letia zo zvonice.
Zlá pani Chrípka chodí tade-
očami sliedi po záhrade.
Nemá strach z kanónov a pušiek.
Bojí sa jabĺčok a hrušiek,
ktoré nám žltnú na skriniach.
Z mydla má ešte väčší strach…
A keď si dáme teplé šály,
zlá pani sa už isto vzdiali.

V jesennom lese
Libuša Friedová
Moknú listy, moknú kríky,
moknú stromy zelené.
Dáždik klope na hríbiky,
na srnky a jelene.

Kropí myšku, veveričku.
Líške v čižmách čľapotá.
Jazvec chodí v mokrom tričku.
Aká mokrá robota!

Moknem s ockom vedľa chaty,
kým on drevo narúbe,
o chvíľu sa ohník zlatý
bude jašiť v kozube.