Nie všetky priateľstvá v našich životoch pretrvávajú od škôlky až za hrob. Niektoré zaniknú prirodzene, no niektoré je potrebné ukončiť. Pýtate sa prečo? Dozviete sa v nasledujúcich riadkoch. Priateľstvo je totiž vzťah, ktorý by mal náš život obohacovať a nie nás udupávať a vyčariť nám ustarostenú čiarku na čele, či spôsobiť brucha bôľ. Tie najlepšie priateľstvá nezmarí ani čas a mali by pre nás predstavovať niečo ako záchranné koleso, prístav, pocit istoty. Jednoducho, na druhom konci by mal byť človek, ktorý nás podrží a nie potopí. Ľudia nám do života prichádzajú aj z neho odchádzajú. Ako teda vieme, že je na čase za nejakým priateľstvom zatvoriť dvere?

“Buď pre iných priateľom, akého túžiš mať ty sám.”

Sklamala si ma

Zotrvať v priateľskom vzťahu aj potom, čo nás ten druhý zrazil na kolená, je dobrovoľné rozhodnutie, ktoré závisí od závažnosti zranenia, postoji vašej priateľky a jej ochote zjednať nápravu ale aj o vašej ochote odpúšťať a spoločnej minulosti, ktorú ste spolu prežili. Cez niektoré zranenia je možné sa preniesť, cez iné nie. Ak vás vaša priateľka opakovane zraňuje, a vy už nie ste ochotná naďalej jej vystavovať svoje otvorené dlane, je na čase zatrúbiť na rozlúčku.

Pretrvávajúci konflikt

V každom vzťahu sú horšie aj lepšie časy. Ani tie najkrajšie priateľstvá nezostávajú bez príležitostných zakolísaní. Zatiaľ čo konflikt nemusí nevyhnutne znamenať koniec vzťahu, ak k nemu dochádza opakovane, a vy sa už zo spoločne stráveného času neradujete, ja na čase toto priateľstvo prehodnotiť. Ak ste svojej priateľke vysvetlili čo je pre vás dôležité a čo vás na jej správaní zraňuje, no ona sa napriek tomu dopúšťa stále rovnakého prehrešku, bude lepšie tento vzťah ukončiť.

Každá ste niekde inde

Nielen zranenie či pretrvávajúci konflikt môžu mať za následok ukončenie priateľstva. Rovnako k nemu môže viesť aj to, ak sa každá ocitneme niekde inde a už nás zrazu nič nespája. Zmenia sa nám záujmy, nemáme spoločné aktivity, zmeníme zamestnanie a sme jedna, či druhá viac vyťažená ako predtým čo môže viesť k tomu, že už do tohto priateľstva jedna či druhá strana neinvestuje toľko času a energie ako predtým. Na to, aby priateľstvo fungovalo, doňho musia byť zaangažované obidve strany rovnako. 

Ako teda priateľstvo ukončiť?

Vzdiaľte sa

Nevyvíjajte aktivitu, neorganizujte stretnutia, upusťte od iniciatívy. Menej smsiek, menej e-mailov a správ. Ak sa inak nedá, nechajte ten vzťah odísť dostratena v prípade, že vám už neslúži.

Zmeňte zoskupenie

Ak si síce chcete toto priateľstvo udržať no už len v neutrálnej rovine, nekávičkujte a nepodnikajte aktivity spolu len vy dve. Lepšie bude stratiť sa vo väčšej partií. Buďte súčasťou davu. Diplomatické a možno tak trochu formálne, no ak vám to pomôže strániť sa zranení, práve tento model je vhodnou alternatívou úplného zániku priateľstva.

Buďte priama

Zatiaľ čo pri rozchode mileneckej dvojice potrebujeme úplný záver, pri priateľstve je to inak. Nemusí ísť nevyhnutne o rozlúčku typu: “Zbohom. Už sa nebudeme vídať.” Napriek tomu je dobré pomenovať, prečo sa vaše priateľstvo zmenilo a vy sa v ňom už necítite dobre. Nehovorte jej: “Už ti nemôžem dôverovať.” Povedzte len, že dôveryhodnosť je pre vás u blízkej priateľky nevyhnutná a momentálne nie ste pripravená dávať druhé šance. Možno neskôr. A možno nie. Nechajte to otvorené. Takto to bude ľahšie pre vás obe.

Odporúčame: Citáty o priateľstve

Želám vám, aby vám priatelia skôr pribúdali než ubúdali ;-)