Na mnohých pracoviskách je hladina hluku pre ľudské ucho príliš vysoká. Aj keď sa vám to možno nezdá, z dlhodobého hľadiska môže hlučné pracovné prostredie poškodiť zdravie vášho sluchu, a preto ovplyvňuje aj vašu produktivitu a presnosť.

Príklady takýchto hlučných pracovísk sú ropné plošiny a plošiny na mori, na ktorých v roku 2001 viac ako 800 pracovníkov v Nórsku hlásilo poškodenie sluchu alebo tinitus v dôsledku ich pracovnej činnosti. Ďalšia štúdia z rokov 2009-2011 vykonaná PSA, Úradom pre bezpečnosť ropy v Nórsku, ukazuje, že až 37 % pracovníkov pri ťažbe ropy na mori je postihnutých poškodením sluchu.

Avšak, pre zníženie produktivity a presnosti práce nemusíme chodiť iba na more. Aj v kancelárskych priestoroch a iných prevádzkach mnohí zamestnanci čelia nadmernému hluku, ktorý následne znižuje ich výkon a kvalitu práce.

Vplyv hluku a správnej akustiky na výkon v práci

Aby sme vás presvedčili o vysokom vplyve hluku a dôležitom význame správnej akustiky na vaše pohodlie pri práci, máme tu ďalšiu štúdiu. Publikoval ju British Journal of Psychology, v ktorej boli pracovníci požiadaní, aby vykonali dve úlohy, najprv testované bez hluku a potom so záznamom všeobecného hluku.

Test s hlukom ukázal pokles presnosti ich práce o takmer 67 % . Tento test bol vykonaný so zavedením hluku na úrovniach, ktoré sú veľmi nízke v porovnaní s hlukom elektrární na mori. Je preto asi logické predpovedať, že toto percento sa zvýši, keď hovoríme o prostrediach s vysokým hlukom, ako je elektráreň alebo plošina na mori.

Nielen na základe tejto štúdie, ale aj zo skúseností z praxe môžeme tvrdiť, že hluk je veľmi stresujúci a môže pracovníkom fyzicky a psychicky otriasť. Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže v našom tele spustiť fyziologické stresové reakcie vrátane vysokého krvného tlaku a zrýchleného srdcového tepu.

Štúdie ukazujú, že pracovníci sú takmer o 65 % menej produktívni v hlučnom pracovnom prostredí ako zamestnanci, ktorí pracujú na oveľa tichších pracoviskách. Či už je teda predmetom vašich aktuálnych povinností písanie kvalitnej bakalárskej práce alebo administratíva vo veľkej firme, snažte sa izolovať sa od nebezpečne vysokých hladín hluku.

Význam prevencie je obrovský

Izolovať sa od hluku alebo odhlučniť priestor pomocou špeciálnej drevenej lamely, ktorá môže priestor aj skrášliť, má zmysel. Odborníci však zdôrazňujú aj dôležitosť prevencie poškodenia sluchu v podobe lepších pracovných podmienok, dizajnu pracoviska a kontrolovanie úrovní hluku.

Negatívne vplyvy hluku na zamestnancov môžu mať finančné dopady porovnateľné s pozitívnym vplyvom investícií do akustických zlepšení. Preto má zmysel do tohto riešenia investovať.

(A/PR), zdroj obrázka: Krakenimages.com/Shutterstock.com