OLYMPUS DIGITAL CAMERApotrebujeme: paličky z lekárne, vata, lepidlo, makety vtáčikov, nožnice, farbičky

Najskôr si deti zlepili búdku z paličiek z lekárne a na strechu prilepili vatu. Potom si nakreslili svojich vtáčikov, alebo obkreslili z makety, vystrihli a nalepili akoby dnu domčeka. Hotovo.