Starí rodičia majú významné postavenie v našich životoch, preto netreba na nich zabúdať ani keď im zbelejú vlasy a ich tváre posejú vrásky. Potešte ich milým slovom, zavinšujte im na ich sviatky či výročia. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame tipy, ako zablahoželať starej mame, no na našich stránkach nájdete milé priania aj pre starého otca.

***

Na dvere už klope hosť,
nesie správu pre radosť.
Nič menšieho neprináša
ako zvesť, že mamka naša,
manželka i stará mať,
bude veľký sviatok mať.

***

Pri Tvojom krásnom výročí,
slzy sa tisnú do očí.
Srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepcú s dojatím:
Ži dlho, mama (otec), medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.

***

Roky ťažké pri výchove
svojich detí mala si.
Aj po búrke aprílovej
do krásy sa vyčasí.
Z Tvojej lásky, srdca, dlaní
vždy k nám prúdil šťastia tok.
Nech ďalej po našom prianí
Boh Ti žehná každý krok.

***

Deň Tvojho sviatku, mama najdrahšia,
radosti veľa vždy nám prináša.
S láskou a úctou prichádzame,
poďakovať sa našej mame,
za všetku lásku, všetky obete…
Niet veru lepšej mamy na svete!
Veď každá chvíľka v Tvojom náručí,
na dlhý čas nám šťastie zaručí.

***

Veľa šťastia, starká naša,
dnes sviečky na torte zhášaš.
Veľa zdravia, stará mama,
neplač, veď tu nie si sama!
Vybozkávaj pravnúčatá,
každé z nich len na to čaká.
Vybozkávaj všetkých vnukov,
pohladkaj ich teplou rukou!
Aj napriek tvojim šedinám,
vždy budeš pre nás jediná.
Aj napriek tvojim vráskam,
hreje ťa naša láska.

***

V života Tvojho knihe strana
šesťdesiata sa otvára,
pripíjame si s Tebou, mama,
perlivým vínom z pohára.
Na Tvoju lásku spomíname
s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás a kedy drahej mame
všetku tú lásku odplatí?!
Iste len Pán Boh dobrotivý
vo svojej veľkej milosti…
A preto nech ťa dlho živí
v šťastí a zdraví, v radosti!

***

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
všetci dnes na teba myslíme vrúcne.

***

V živote sú rôzne chvíle,
šťastia, žiaľu, nádeje.
Týždne smútku, roky milé,
každý žne jak seje.
Mamka, dnes pri tvojom sviatku,
úcty, lásky preveľa,
šťastia, zdravia v jednom riadku
rádiom ti posiela …

***

Keď miesto chlapa potrebuješ saniťáka,
keď len spomienky ostali na vtáka ohniváka,
keď okolo parku začínaš sa točiť,
keď každú chvílu musíš chodiť močiť,
keď viac a viac chce sa ti spať,
nuž …. už máš 60.

Keď šediny ti nahrádzajú bujný vlások,
keď denne pribúda ti nových vrások,
keď strážiš synáčikom deti,
keď baví ťa aj vyhadzovať smeti,
keď začneš do kostola chodievať,
nuž …. už máš 60.

Keď vyhaslo to, čo kedysi tak horelo,
keď bolí to, čo zdravím kypelo,
keď ubúda ti každý deň sily,
keď lýtka máš samé modré žily,
keď to, čo si milovala ťa začne štvať,
nuž ….. už máš 60.

Keď predčasné je toto táranie,
dúfam, že v ňom kúska pravdy nie je,
keď stále miluješ, a rada vínko piješ,
keď máš roky, ale ako mladá žena žiješ,
keď stále platí, že život ťa má rád,
tak ……… fakt nevadí, že už máš 60.

Majte v talóne originálne gratulácie a vinše aj na ďalšie príležitosti - napríklad k narodeniu dieťatka, ku svadbe, či k Novému roku. Na Alinke najdete množstvo inšpirácií.

Foto: Pixabay.com