Reklama

Návštevnosť

Návštevnosť v roku 2016 bola:

  • Používatelia: 699 896
  • Relácie: 974 400
  • Zobrazenia stránky: 1 416 222

Návštevnosť za prvý štvrťrok 2017 je k dispozícii na stiahnutie: Analytics alinka.sk Prehľad publika 20170101-20170331.

Reklamné produkty

  • PR článok: 40 € (48 € s DPH)
  • grafický banner: 50 € na mesiac (60 € s DPH)
  • poskytnutie výrobku/služby do súťaže alebo recenzie: 30 € (36 € s DPH). Objednávateľ zároveň zabezpečí zaslanie produktu víťazovi súťaže, resp. do redakcie na recenziu.
  • iné formy reklamy – dohodou

Pri predplatení reklamného priestoru vo väčšom objeme sú možné individuálne zľavy.
V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese info@alinka.sk, resp. cez kontaktný formulár:

Vaše meno

Váš e-mail (povinné)

Odkaz