Práve čítate: O zvieratkách

Básničky o zvieratkách

Lastovička Miroslav Válek Lastovička vo fraku a v hlinenom baraku? Veď vidí aj slepý, že si z blata lepí dom. Zato pekne v suchu zje si svoju muchu, keď ukončí lov. Už nezmokne v...

Chorý ježko

Leží ježko veľmi chorý, hrdielko ho stále bolí. Spadli naňho až tri kvapky, namočil si malé labky. Len čo vetrík jemne fúkne, ukryje sa popod sukne. Kýcha, smrká, kade chodí, že vraj sa mu...

Zvieratká v zime

Sanica Šepkala si vrana s vranou za stodolou otrhanou, že si kúpia nové sane, čo sa zmestia štyri na ne. Stoja sane okované, sadajú si vrany na ne a už letia dolu v letku, starý vraniak naprostriedku.

Ježkovia

Ježko a Ježuľka Ide ježko Pichliač z lesa, až ježuľka za ním hne sa. Idú spolu na jabĺčka, neboja sa líšky, vĺčka. Hopky, hopky pre radosť, popod jabloňou jabĺk dosť.

Mravčekovia

Mravce Mravce, mravce, mravčeky stavajú si kopčeky. Stavajú si kopce a v tých kopcoch domce. Keď niekto nemôže, hneď mu druhý pomôže. Takto všetci svorne budujú si pilne mravenisko silné.