O koníkoch

Koník Dolu rovným briežkom ide koník bežkom, pokyvuje hlavou, pohadzuje hrivou plavou, trasie uzdou ligotavou. Blanciere zvonia: brink, brink, brink! Kolieska zlaté: cink, cink, cink!

Jarné básničky

Bahniatka Vietor má rád bahniatka, ofúka ich, pohladká. Ofúka ich: – Čo vás bolí? Nie je vám tu smutno v poli? – Nie, veď sú tu vtáčatká, podbeľ, jarná pozlátka. Kvitnú lúky, kvitnú polia,...

Hry

Raz sa prsty hádali Raz sa prsty hádali, akú prácu konali. Palec ten je najsilnejší, ukazovák najpilnejší, prostredníček najdlhší, prsteníček najkrajší a malíček najmenší.

Vianočné I.

Vianočná koleda A ja malý žiačik spievam ako vtáčik, peniažtek mi dajte, zdraví ostávajte. A ja malá veverička, pýtam si ja do košíčka, ak mi dáte, tak mi dajte, dlho ma tu nemeškajte.