Reklama

Návštevnosť

Analytics alinka.sk Prehľad návštevníkov 20120301-20120331

Reklamné produkty

Textová reklama

  • Reklamný textový odkaz v sekcii Odporúčame: 30 € na mesiac (minimálny objem – 3 mesiace)
  • PR článok: 40 € (48 € s DPH)

Grafická reklama

  • grafický banner v pravom stĺpci (Sponzori): 50 € na mesiac (60 € s DPH) (minimálny objem – 3 mesiace)

Iné formy reklamy

  • poskytnutie výrobku/služby do súťaže – dohodou
  • iné formy reklamy – dohodou

Pri predplatení reklamného priestoru vo väčšom objeme sú možné individuálne zľavy.
V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese admin z@vinac alinka.sk, resp. cez kontaktný formulár:

Vaše meno

Váš e-mail (povinné)

Odkaz