Tehotenská knižka II. časť

Tretia strana
Vstupné vaginálne vyšetrenie dňa – je to prvé vyšetrenie po zistení tehotnosti, malo by obsahovať i cytologické vyšetrenie (OC – onkocytológia) a kolposkopiu – vyšetrenie povrchu krčka maternice špeciálnou lupou.
Fundus – spona v cm – meranie vzdialenosti od horného okraja lonovej kosti po vrchol maternice pomocou krajčírskeho metra. Okrem aktuálnej hodnoty je dôležitá dynamika, tvar krivky. Hodnota sa zaznamenáva do grafu, kde zvisle sú týždne a vodorovne vzdialenosť v cm. Je to nepriamy ukazovateľ rastu plodu. Je pomerne nepresný, zachytí iba 75 % plodov s poruchou rastu, v súčasnosti je nahrádzaný hlavne ultrazvukovým vyšetrením.

Štvrtá strana
10.g.t., 20 g.t., 30 g.t. – označenie pre vek plodu, vyšetrenie v 10., 20. a 30. gestačnom týždni, tieto vyšetrenia nemusia byť úplne presne v danom týždni.
Týždeň podľa PM – vek plodu na základe poslednej menštruácie;
Zodpovedá g.t. – vek plodu na základe nameraných ultrazvukových hodnôt;
CRL – cranium rumph lenght – dĺžka plodu od hlavičky po zadoček – meria sa do 15. až 16. týždňa.
NT – nucheal translucency – presiaknutie šije – v 10. – 13. týždni sa meria u plodu šírka podkožia v oblasti šije – šírka väčšia ako 3 mm znamená zvýšené riziko genetickej anomálie plodu.
BPDxFOCD – BPD – biparietálny diameter je priečny rozmer hlavičky, vzdialenosť medzi oboma spánkovými kosťami, FOCD – fronto-okcipitálny diameter, pozdĺžna veľkosť hlavičky, vzdialenosť od čelovej kosti ku kosti záhlavovej, dôležitý je biparietálny priemer, frontookcipitálny sa niekedy nemeria. Oba tieto údaje možno doplniť údajom HC – head circumferentia – obvod hlavičky.
TADxAPD – TAD – transabdominálny diametar – priečny rozmer bruška plodu, APD – anteroposterior diameter – predozadný rozmer bruška plodu. Možno doplniť, eventuálne nahradiť údajom AC – abdominal circumferentia – obvod bruška.
Poloha a naliehanie – poloha plodu vo vzťahu k pozdĺžnej osi maternice, naliehanie – je najnižšie položená čiastka plodu.
Chorion – plodový obal, ktorý sa hodnotí do 11. – 12. týždňa, potom splýva s druhým plodovým obalom – amnionom.
Cervix – pomocou vaginálnej sondy možno v indikovaných prípadoch posúdiť dĺžku a tvar maternicového krčku, robí sa u hroziacich predčasných pôrodov.
Akcia – popisuje sa akcia srdiečka plodu, buď slovíčkom prítomná, alebo +, prípadne možno napísať aj frekvenciu srdiečka.
Pohyby – popisujú sa pohyby plodu, prítomné alebo neprítomné.
Pohlavie – pohlavie plodu.
Lokalizácia placenty – umiestnenie placenty na prednej, zadnej stene maternice, vo vrchole maternice (fundus), alebo vcestná placenta umiestnená pod naliehajúcou čiastkou plodu (praevia).
Stupeň zrelosti – hodnotí sa obraz placenty na ultrazvukovom vyšetrení, podľa štruktúry sa dáva stupeň 0-III.
Plodová voda – posudzuje sa množstvo plodovej vody, oligohydramnion = málo, polyhydramnion = veľa plodovej vody.
Lokalizácia pupočníka – umiestnenie pupočnej šnúry.
IPP UA RI Index – Index placentárnych prietokov uterinnej artérie – pomocou doplerovského ultrazvukového vyšetrenia sa meria rýchlosť toku krvi v pupočníkovej tepne, hodnotí sa pomer rýchlostí počas srdcového cyklu. Toto vyšetrenie slúži ako doplnok pri predpokladanom rastovom zaostávaní plodu, ukazuje, aký odpor kladie placenta krvnému obehu plodu, nepriamo poukazuje na stupeň poruchy výmeny plynov v placente.

Laboratórne vyšetrenia
KS + Rh ženy – krvná skupina matky;
KS + Rh muža – krvná skupina partnera – otca dieťaťa;
Protilátky – u Rh negatívnych matiek sa robí 3x za tehotnosť odber krvi na zistenie eventuálnej tvorby protilátok proti Rh faktoru;
Ery – počet červených krviniek;
Hb – koncentrácia krvného farbiva;
Ht – pomer červených krviniek ku plazme;
Le – biele krvinky;
Tr– doštičky;
Lues 2 x – odber krvi na zisťovanie sifylisu, robí sa v 3. – 4. mesiaci a druhýkrát v 7. – 8. mesiaci;
HIV – odber krvi na pozitivitu HIV;
HbsAg – zisťovanie prítomnosti žltačky typu B;
TOXO – zisťovanie protilátok na toxoplazmózu;
Rubeola;
Screening GDM – vyšetrenie krvi na tehotenskú cukrovku;
o-GTT – záťažový test na zistenie tehotenskej cukrovky – odber krvi z prsta po vypití vody s obsahom cukru;
AFP v sére – odber krvi na alfafetoproteín, jeho nízke hladiny znamenajú zvýšené riziko genetickej anomálie plodu, vysoké hladiny predstavujú riziko rázštepovej vady chrbtice alebo bruška plodu;
AMNIOCENTÉZA – odber plodovej vody;

Kultivácie – bakteriologické vyšetrenie;
Moč;
MOP p.p.
– mikróbny obraz pošvový – vyšetrenie náteru pošvy pod mikroskopom;
Str. agalactiae – vyhľadávanie prítomnosti streptokoka skupiny B v pošve a konečníku, pri jeho pozitivite sa podávajú antibiotiká pri pôrode ako prevencia infekcie plodu;PH pošvy – skriningové vyšetrenie na poruchu pošvového prostredia;
EKG;
Stomatológ
– zubné vyšetrenie;
Psychoprofylaxia – absolvovanie prípravy na pôrod, prednášok a cvičení;
Otec pri pôrode – absolvovanie prípravy otca na pôrod;

O autorovi Alinka

Ideová mama webu Alinka.sk. Okrem toho matka troch detí a manželka tolerantného manžela :-). Precízna v práci, nápaditá v článkoch, hravá vo svojom tvorení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *